فدراسیون فوتبال

زمان ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال مشخص شد

فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاران و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بدینوسیله در اجرای مفاد اساسنامه جدید ، مقررات انتخاباتی و دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۹/۹/۸ و پیرو مصوبه ۹۹/۹/۱۷ هیات رییسه فدراسیون ، مقرر است مجمع عمومی (انتخاباتی) فدراسیون فوتبال برای انتخاب پست های هیات رییسه در روز یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ در شهر تهران برگزار شود.

کلیه افراد علاقمند و واجد شرایط قانونی می توانند از روز یکشنبه ۹۹/۱۰/۱۴ تا پایان روز شنبه۹۹/۱۰/۲۰ در روزها و ساعات اداری ( از ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ ) درخواست نامزدی خود را از طریق سامانه آنلاین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ( سامع ) به آدرس http://same.ffiri.ir با تکمیل فرم های ( فرم ثبت نام ، فرم تعهد ، فرم اطلاعات فردی ) مندرج در سامانه و بارگذاری مدارک عمومی به صورت خوانا ثبت و ارسال نموده و علاوه بر آن کلیه نامزدهای پست های هیات رئیسه باید شخصاً جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و تحویل اصول مدارک عمومی و امضا فرم های مذکور در تاریخ و ساعات فوق الذکر به دبیرخانه مجمع مراجعه و رسید اخذ نمایند.  راهنمای استفاده از سامع در زمان ورود به سامانه در صفحه اصلی بارگذاری شده است.

شرایط و توضیحات مرتبط با نامزدی در پست های هیات رییسه فدراسیون فوتبال :

۱- هیات رییسه فدراسیون شامل ۱۱ عضو می باشد :

الف) رییس فدراسیون .

ب) ۳ نایب رییس ، شامل نایب رییس اول ، نایب رییس دوم (که رییس کمیته مسابقات نیز هست )، نایب رییس سوم (که رییس کمیته بانوان نیز هست و باید یک بانو باشد).

ج) ۷ نفر اعضاء دیگر شامل ۲ نفر از بین روسای هیات های فوتبال استان ها، ۲ نفر از بین مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول و ۳ نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت ورزشی دارند.

۲- رییس فدراسیون ، نواب رییس پیشنهادی و اعضای هیات رییسه بر اساس پستی که برای آن نامزد شده اند توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند . هریک از نامزدهای پست ریاست باید از ۵  نفر از اعضای مجمع عمومی ، تاییدیه اخذ نمایند. هریک از نامزدهای پست ریاست باید ۳  نفر را به عنوان نامزدهای پست نایب رییس اول، دوم و سوم در فرم درخواست نامزدی خود معرفی نمایند. نواب رییس پیشنهادی و سایر نامزدهای هیات رییسه باید از ۲  نفر از اعضای مجمع عمومی تاییدیه اخذ نمایند.

۳- مدت زمان مسوولیت رییس فدراسیون ، نواب رییس و اعضای هیات رییسه ۴ سال می باشد و این مدت بعد از خاتمه مجمع عمومی که ایشان را انتخاب نموده است آغاز می شود . هیچ شخصی نمی تواند بیش از ۳ دوره متوالی یا متناوب ، در هیات رییسه فدراسیون باشد ( چه به عنوان رییس، نایب رییس یا سایر اعضای هیات رییسه).

۴- رییس ، نواب رییس و اعضای هیات رییسه باید علاوه بر شرایط مندرج در بند ۹ ماده ۲۰ اساسنامه (اعضای ارکان فدراسیون باید منطبق با فرآیند مشروح در این اساسنامه و بدون هیچگونه نفوذ خارجی ، انتخاب یا منصوب شوند . اعضای ارکان فدراسیون نباید هیچگونه سابقه محکومیت کیفری که مغایر با مسوولیت آنها باشد ، داشته باشند) ، در زمان ثبت نام دارای تابعیت ایرانی و ساکن جمهوری اسلامی ایران باشند. رئیس، نواب رییس و اعضاء باید علاوه بر سابقه فعالیت در فوتبال همچنین حداقل ۴ سال سابقه مدیریت ورزشی به شرح مندرج در ضمیمه یک اساسنامه را داشته باشند.

۵- براساس مقررات انتخاباتی ، اعضای کمیته های انتخاباتی (بدوی-استیناف) می بایست بر فرآیند انتخابات مدیریت و نظارت نمایند و سایر اعضای ارکان فدراسیون نیز باید تکالیف قانونی خود را تا تکمیل فرآیند انتخابات (۹۹/۱۲/۱۰) انجام دهند .

۶- هیچ یک از اعضای هیات رییسه جدید نمی توانند به صورت همزمان رییس، معاون یا عضو یکی از ارکان مستقل فدراسیون، نماینده یکی از اعضای فدراسیون در مجمع فدراسیون، دبیرکل فدراسیون، داور فعال فوتبال، فوتسال یا فوتبال ساحلی، واسطه نقل و انتقالات، کارگزار مسابقات ، رییس ، معاون یا عضو کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون باشد .

مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه و تحویل اصول آن به دبیرخانه مجمع عمومی :

الف) مدارک عمومی:

 ۱-ارائه اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.

۲-ارائه دو قطعه عکس ۴*۶ با زمینه روشن.

۳-ارائه اصل و تصویر مدارک مثبته سوابق مدیریت ورزشی.

۴-ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.

*اصول مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن توسط کمیته های انتخاباتی، از تاریخ ۹۹/۱۱/۱۹ به نامزدها عودت داده می شود.

ب) مدارک اختصاصی :

۱-ارائه فرم شماره ۱ توسط داوطلب نامزدی پست ریاست

۲-ارائه فرم شماره ۲ توسط نامزدهای پیشنهادی پست نواب رییس .

۳-ارائه فرم شماره ۳ توسط داوطلب نامزدی سایر پست های هیات رییسه .

*تکمیل کلیه موارد مندرج در فرم ها در هنگام ثبت نام الزامی است .

سوابق مدیریت ورزشی:  

۱- در هر کجای اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که به سوابق مدیریت ورزشی اشاره شده است، منظور سوابق مدیریتی فرد مذکور به شرح زیر می باشد:

الف) عضو هیات رییسه یک فدراسیون ورزشی، یک باشگاه، یک هیات ورزشی استانی یا کمیته ملی المپیک؛ یا

ب) عضو کمیته (دایمی یا مستقل) یک فدراسیون ورزشی؛ یا

ج) مدیریت ارشد در بخش اداری یک فدراسیون ورزشی، یک باشگاه یا هیات ورزشی استانی، کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش

۲-موارد زیر معادل چهار (۴) سال سابقه مدیریت ورزشی محسوب می شود:

بازیکنان:

الف) حداقل ۴ فصل بازی در لیگ حرفه ای مردان یا لیگ زنان، یا لیگ فوتسال؛ یا

ب) بازی در تیم ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی مردان و زنان.

مربیان:

الف) حداقل ۴ فصل مربیگری در لیگ حرفه ای مردان، یا لیگ زنان یا لیگ فوتسال؛ یا

ب) مربیگری در تیم های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی زنان و مردان.

داوران:

الف) حداقل ۴ فصل در لیگ حرفه ای مردان یا لیگ زنان یا لیگ فوتسال داوری کرده باشد؛ یا

ب) حداقل ۴ سال حضور در لیست داوران بین المللی.

۳-سوابق فوق الذکر از طرق ذیل تایید می شوند:

الف- در مورد مناصب دولتی با استناد به ابلاغ (حکم) انتصاب و حکم کارگزینی.

ب- در مورد مناصب ورزشی (فدراسیون ها ، هیات های استان ها ، باشگاه ها، کمیته ملی المپیک ، فیفا وکنفدراسیون) با استناد به حکم انتصاب .

ج- هیچ یک از اشخاص موضوع این ضمیمه ، مادام که در مناصب دولتی ، حکومتی و لشکری در سطح مدیرکل و معادل آن یا بالاتر مسوولیت دارند ، نمی توانند در انتخابات هیچ یک از پست های هیات رئیسه شرکت نمایند. اینگونه اشخاص باید در هنگام ثبت نام برای انتخابات از سمت خود استعفای رسمی داده باشند .

مراحل بررسی مدارک نامزدها ، نحوه درخواست استیناف و اعلام لیست نامزدها:

۱-حداکثر ۷ روز پس از پایان مهلت ثبت نام (تا پایان روز ۹۹/۱۰/۲۷) ،کمیته بدوی انتخابات باید به نامزدهایی که موفق به ارائه مدارک مورد نیاز نشده اند به صورت مکتوب اطلاع رسانی نماید و۳ روز اداری دیگر برای تکمیل نقص مدارک (تا پایان  وقت اداری ۹۹/۱۱/۱) به آنها فرصت دهد. در صورت عدم تکمیل مدارک در این مهلت نامزدی ایشان کان لم یکن تلقی می گردد.

۲-کمیته بدوی انتخابات ، باید صلاحیت نامزدهایی را که برای هیات رییسه ثبت نام کرده اند ، ظرف ۲۱ روز بعد از پایان مهلت ثبت نام ( از ۹۹/۱۰/۲۱ تا پایان روز ۹۹/۱۱/۱۱ )، بررسی نموده و تصمیم کمیته بدوی را در همین مهلت به نامزدها اطلاع رسانی نماید.

۳-درخواست استیناف از سوی نامزدها باید در قبال دریافت رسید در طی مدت ۲ روز اداری بعد از دریافت رای کمیته بدوی انتخابات به دبیرخانه مجمع تحویل گردد.

۴-کمیته استیناف انتخابات طی مدت ۵ روز اداری از زمان وصول درخواست های استیناف به دبیرخانه مجمع آنها را بررسی می نماید و تصمیمات کمیته استیناف انتخابات ، قطعی و الزام آور می باشد.

۵- لیست رسمی نامزدهای واجد شرایط و احراز صلاحیت شده حداقل ۲۱ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی انتخاباتی برای اعضای مجمع ارسال و همچنین در سایت رسمی فدراسیون منتشر خواهد گردید .

اختیارات اعضاء مجمع درخصوص فرم های پیشنهادی نامزدها:

هریک از اعضاء مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزدها به شرح ذیل هستند:

الف- پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست ( فرم شماره ۴ ) .

ب- پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رییس اول ( فرم شماره۵) .

ج- پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رییس دوم ( فرم شماره۶) .

د- پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رییس سوم( فرم شماره۷) .

ه- پیشنهاد دو نفر بعنوان نامزد پست هیات رییسه از بین روسای هیات های استانی ( فرم شماره۸).

و- پیشنهاد دو نفر بعنوان نامزد پست هیات رییسه از بین مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر یا لیگ دسته یک  (فرم شماره ۹).

ز- پیشنهاد برای ۳ پست دیگر هیات رییسه ( فرم شماره ۱۰ ).

اعضاء محترم مجمع برای معرفی نامزدهای مورد نظر خود ، می بایست از تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ تا پایان روز ۹۹/۱۰/۲۰ فرم های مذکور را از طریق سامانه مجمع عمومی فدراسیون ( سامع ) به آدرس http://same.ffiri.ir تکمیل و از طریق سامع ارسال و رسید اخذ نمایند لازم به ذکر است بعد از ثبت و ارسال اطلاعات امکان ایجاد تغییر در فرم های پیشنهادی در سامع وجود ندارد . ضمناً جهت مزید اطلاع، اعضای محترم مجمع می توانند بعد از ارسال فرم ها یک نسخه از آن را چاپ و در نزد خود نگهداری نمایند . راهنمای استفاده از سامع در زمان ورود به سامانه در صفحه اصلی بارگذاری شده است.

از کلیه نامزدها در خواست می شود به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین عدم ایجاد اشکال در فرآیند ثبت نام از موکول نمودن ثبت نام در سامع و حضور در دبیرخانه مجمع عمومی در روزهای پایانی خودداری نمایند.

نشانی دبیرخانه مجمع عمومی (انتخاباتی) : تهران،خیابان شیخ بهایی شمالی ، کوچه دوازده متری سوم ، پلاک ۴ ، طبقه ۳ ، واحد۷ غربی – شماره تماس ۸۸۲۱۳۳۰۳

 موفق و موید باشید

مهـدی محمـدنبی

دبیرکل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *