وام ۱۰ میلیارد تومانی به سینماهای حوزه هنری

به گزارش خبرگزاران به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، سینماهای حوزه هنری هم برای دریافت وام جهت پرداخت بدهی دفاتر پخش از اکران ۹۸ به صندوق کارآفرین امید معرفی شدند. بدهی سینماهای حوزه هنری به دفاتر پخش از اکران ۹۸ مبلغ ۱۰۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال است که با تکمیل مدارک در صندوق اعتباری هنر، جهت دریافت وام ۴ درصدی به صندوق کارآفرین امید معرفی شدند.

پیش از این نیز فهرست ۳۰ سینما مجموعا به مبلغ ۱۳۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال منتشر شد. در این فهرست، به پردیس سینمایی آزادی (متعلق به حوزه هنری و شهرداری) هم مبلغ یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان وام تعلق گرفته بود. بنابراین مجموع وام پرداختی به سینماهای حوزه هنری در سراسر کشور ۱۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان است.

مبلغ بدهی سینماهای کشور به دفاتر پخش از اکران ۹۸ مبلغ ۲۹۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال است که سایر سینماهای متقاضی نیز با رفع نقص و ارائه مدارک و وثایق معرفی می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *