احسان حدادی

پایان داستان خار پاشنه/ احسان حدادی به ایران بازگشت

به گزارش خبرنگاران ورزشی ، احسان حدادی که اواخر مهرماه برای انجام عمل جراحی خار پاشنه به آلمان سفر کرده بود، بعد از حدود ۲…

ادامه مطلب پایان داستان خار پاشنه/ احسان حدادی به ایران بازگشت