عملیات نیروی زمینی ارتش

عملیات مشترک هوابرد با تجهیزات مکانیزه هجومی در رزمایش نزاجا

به گزارش گروه دفاعی خبرگزاران، امیر سرتیپ شرفی معاون عملیات نیروی زمینی ارتش و سخنگوی رزمایش اقتدار ۹۹ نیروی زمینی اظهار داشت: تیپ ۵۵ هوابرد…

ادامه مطلب عملیات مشترک هوابرد با تجهیزات مکانیزه هجومی در رزمایش نزاجا