اردوی تیم ملی جوانان

۲۵ بازیکن به اردوی تیم ملی جوانان فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاران و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پایان اردوی نخست تیم ملی جوانان، با نظر کادر فنی اسامی ۲۵ بازیکن جهت…

ادامه مطلب ۲۵ بازیکن به اردوی تیم ملی جوانان فراخوانده شدند