لحظات شاد با «جمعه بازار» در کانال کردی شبکه سحر

  به گزارش خبرگزارن، «جمعه بازار» عنوان برنامه ای ترکیبی با ساختار اجتماعی و مفرح می باشد که از با آیتم های مختلف و متنوع…

ادامه مطلب لحظات شاد با «جمعه بازار» در کانال کردی شبکه سحر