اینتر به دنبال شکار چالهان اوغلو

به گزارش خبرگزاران، سایت «کالچو مرکاتو» ایتالیا خبر داد اینتر برای تقویت خط میانی اش به دنبال شکار چالهان اوغلو، ستاره ترک میلان رقیب سنتی…

ادامه مطلب اینتر به دنبال شکار چالهان اوغلو