فیلمنامه ای به اسم بهشت زهرا

علی رضا اشکیانی بازنویسی فیلم سینمایی خود را به اسم بهشت زهرا شروع کرد فیلمنامه ای با موضوعی اجتماعی راجع به  دختری جوان که به…

ادامه مطلب فیلمنامه ای به اسم بهشت زهرا