«جشن سربرون»

تصویربرداری «جشن سربرون» در برف و سرما/ ضبط سکانس های جنگی در شهریار

«حسن نجاریان» تهیه کننده سریال «جشن سربرون» در گفت و گو با خبرنگاران رادیو و تلویزیون ، گفت: این روزها در جاده امام زاده داوود…

ادامه مطلب تصویربرداری «جشن سربرون» در برف و سرما/ ضبط سکانس های جنگی در شهریار