قوچان نژاد

قوچان نژاد: خاتم اردکان مذاکره‌ای با من نداشته/شرایط فراهم باشد مربیگری می‌کنم

به گزارش خبرنگاران ورزشی ، فرهاد نفرزاده به دلیل برخی مسائل از جمله مشکلات خانوادگی و البته کسب نتایج دور از انتظار با تیم والیبال…

ادامه مطلب قوچان نژاد: خاتم اردکان مذاکره‌ای با من نداشته/شرایط فراهم باشد مربیگری می‌کنم