فیلم سینمایی «تا فردا»

پایان تصویربرداری فیلم نیکی کریمی/ «لبخند ماسک» عباس غزالی پسندیده شد

به گزارش خبرنگاران سینمایی ، تصویر‌برداری فیلم سینمایی «تا فردا» که محصول مشترک ایران و فرانسه است، به پایان رسید. این فیلم به صورت مشترک توسط علیرضا خاتمی…

ادامه مطلب پایان تصویربرداری فیلم نیکی کریمی/ «لبخند ماسک» عباس غزالی پسندیده شد