اعتراض باشگاه تراکتور به اظهارات مجری شبکه سه

به گزارش خبرگزاران، باشگاه تراکتور به اظهارات اخیر مجری برنامه فوتبال برتر درباره این باشگاه واکنش نشان داد. تراکتوری ها اعتقاد دارند اظهارات روز گذشته…

ادامه مطلب اعتراض باشگاه تراکتور به اظهارات مجری شبکه سه