توجه به نوجوانان

درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای توجه به نوجوانان/ سهم اندک این گروه سنی از رسانه ملی

به گزارش خبرنگاران رادیو و تلویزیون  در این بیانیه که با عنوان «ضرورت عملیاتی نمودن مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص قشر نوجوان و رسانه» به…

ادامه مطلب درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای توجه به نوجوانان/ سهم اندک این گروه سنی از رسانه ملی