تهیه کننده «مختارنامه» رهسپار منزل ابدی شد

به گزارش خبرنگاران رادیو و تلویزیون ، مراسم تشییع «محمود فلاح» در میان جمعی از همکاران و دوست داران وی از مقابل غسال خانه بهشت…

ادامه مطلب تهیه کننده «مختارنامه» رهسپار منزل ابدی شد