مدیرکل هنرهای نمایشی مبتلا به کرونا شد

به گزارش خبرگزاران، پس از انجام تست در اواخر هفته گذشته، قادر آشنا بدون بروز علائم آشکار این بیماری، کرونا مثبت اعلام شد. مدیرکل هنرهای نمایشی…

ادامه مطلب مدیرکل هنرهای نمایشی مبتلا به کرونا شد