ناپولی

پیشنهاد رسمی ناپولی برای جذب هافبک ورونا

به گزارش خبرگزاران،  نشریه «کوریره دلو اسپورت» ایتالیا خبر داد باشگاه ناپولی مذاکراتش را با باشگاه هلاس ورونا آغاز کرد تا ماتیا زاکانی هافبک این…

ادامه مطلب پیشنهاد رسمی ناپولی برای جذب هافبک ورونا
باشگاه فوتبال

ولورهمپتون با دندونکر تا ۲۰۲۳ تمدید کرد

به گزارش خبرگزاران، ولوری ها بعد از یکسری مذاکرات با «لئاندر دندونکر» با وی به توافق رسیدند تفاهم نامه کاری جدیدی را منعقدکنند. برهمین اساس …

ادامه مطلب ولورهمپتون با دندونکر تا ۲۰۲۳ تمدید کرد