توضیحات حسن فتحی درباره نمایش جهانی «مست عشق»/ ۸ سکانس مهم از فیلم باقیمانده است

  به گزارش خبرگزاران، حسن فتحی در این توضیحات آورده است: من حسن فتحی هستم. امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه خبری در فضای مجازی  مبنی بر…

ادامه مطلب توضیحات حسن فتحی درباره نمایش جهانی «مست عشق»/ ۸ سکانس مهم از فیلم باقیمانده است