برای حل مشکلات اقتصادی نباید منتظر تغییر دولت در آمریکا بود

محمدعلی بنی سعید فعال دانشجویی و دبیرکل انجمن اسلامی دانشجویان مستقل آبادان در گفت‌گو با خبرنگاران تشکل‌های دانشگاهی گفت: در روزهای اخیر و ‌در بهبوهه…

ادامه مطلب برای حل مشکلات اقتصادی نباید منتظر تغییر دولت در آمریکا بود

مشکلات اقتصادی ناشی از ضعف مدیریتی است/ اقتدار یعنی خودباوری در همه عرصه‌ها

احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگاران، در رابطه با فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری در دیدار تصویری با…

ادامه مطلب مشکلات اقتصادی ناشی از ضعف مدیریتی است/ اقتدار یعنی خودباوری در همه عرصه‌ها