جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم

روحانی: جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم از مهمترین اهداف دولت است

به گزارش خبرگزاران،  در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت از نحوه تامین…

ادامه مطلب روحانی: جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم از مهمترین اهداف دولت است