اقدام تروریستی کابل نتیجه حضور اشغالگرانه غرب و آمریکا در افغانستان است

به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی ، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در پی حملات گروه تروریستی داعش در کابل، طی نامه ای به سفیر جمهوری افغانستان…

ادامه مطلب اقدام تروریستی کابل نتیجه حضور اشغالگرانه غرب و آمریکا در افغانستان است