کارت بانکی هواداری پرسپولیس رونمایی شد

به گزارش خبرگزاران و به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، آیین رونمایی از کارت هواداری که با همکاری باشگاه پرسپولیس، شرکت آتیه داده پرداز…

ادامه مطلب کارت بانکی هواداری پرسپولیس رونمایی شد