حاجی دلیگانی

حاجی دلیگانی به کمیسیون قضایی رفت

به گزارش خبرنگاران ، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر به عضویت کمیسیون قضایی مجلس درآمد. وی که پیش از این و در آغاز…

ادامه مطلب حاجی دلیگانی به کمیسیون قضایی رفت