کی‌روش: مارادونا خود فوتبال بود/ما بخشی از فوتبال را از دست دادیم

به گزارش خبرگزاران، دیگو آرماندو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین و جهان شب گذشته به دلیل ایست قلبی در سن ۶۰ سالگی چشم از دنیا فرو…

ادامه مطلب کی‌روش: مارادونا خود فوتبال بود/ما بخشی از فوتبال را از دست دادیم