آرمیتا رضایی‌نژاد

آرمیتا رضایی‌نژاد دبیر بزرگترین رویداد نوجوانانه کشور شد

به گزارش خبرگزاران، آرمیتا رضایی نژاد دختر شهید داریوش رضایی نژاد و دبیر رویداد «از ۲۰»، درباره برگزاری این رویداد گفت: مسابقه «از ۲۰»، با…

ادامه مطلب آرمیتا رضایی‌نژاد دبیر بزرگترین رویداد نوجوانانه کشور شد