آزیتا حاجیان

ناگفته‌های آزیتا حاجیان از «دزد عروسک‌ها»

به گزارش خبرگزاران، همزمان با حضور آزیتا حاجیان در موزه سینما تاریخ شفاهی وی که سامل کودکی، نوجوانی، نحوه آشنایی و ورود به سینما و…

ادامه مطلب ناگفته‌های آزیتا حاجیان از «دزد عروسک‌ها»