محمدحسن آصفری

رژیم صهیونیستی انبار باروت برای موشک‌های نقطه زن جمهوری اسلامی است

محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره رزمایش‌های اخیر نیروهای مسلح اظهار داشت: رزمایش‌های اخیر پیام…

ادامه مطلب رژیم صهیونیستی انبار باروت برای موشک‌های نقطه زن جمهوری اسلامی است