رئال

جزئیات پیشنهاد رئال به مدافع بایرن مونیخ

به گزارش خبرگزاران، دیوید آلابا به یکی از بازیکنانی نام شده که در انتهای تابستان به بازیکن آزاد بدل می‌شود. رسانه‌های مادریدی از مذاکرات رئال…

ادامه مطلب جزئیات پیشنهاد رئال به مدافع بایرن مونیخ