حجت الاسلام حسن روحانی

محمدرضا تابش با حکم رئیس جمهور عضو شورای عالی آمایش سرزمین شد

به گزارش خبرگزاران، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در حکمی محمدرضا تابش را به عنوان «عضو شورای عالی آمایش سرزمین» منصوب کرد. متن حکم روحانی به…

ادامه مطلب محمدرضا تابش با حکم رئیس جمهور عضو شورای عالی آمایش سرزمین شد