«سند آمایش آموزش عالی»

نگرانی‌ها درباره «سند آمایش آموزش عالی» به تدریج برطرف می‌شود

به گزارش خبرگزاران به نقل از خانه ملت، منصور غلامی درباره اجرای سند آمایش آموزش عالی و نگرانی نمایندگان از تعطیلی واحد‌های دانشگاهی در استان‌های…

ادامه مطلب نگرانی‌ها درباره «سند آمایش آموزش عالی» به تدریج برطرف می‌شود