مجوز موسیقی

صدور ۱۶۸ مجوز موسیقی در هفته گذشته/ افزایش ۲۵درصدی هنرستانهای هنرهای زیبا

به گزارش خبرگزاران، دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته گذشته مجوز ۱۶۷ تک آهنگ و یک آلبوم را صادر کرده…

ادامه مطلب صدور ۱۶۸ مجوز موسیقی در هفته گذشته/ افزایش ۲۵درصدی هنرستانهای هنرهای زیبا