صادقی

صادقی: به سبک بازی سایپا وفاداریم/از فصل گذشته بهتر نتیجه خواهیم گرفت

به گزارش خبرنگاران ورزشی ، ابراهیم صادقی در نشست خبری پیش از مسابقه با ماشین سازی تبریز گفت: قبل از کرونا دوستان خبرنگار را در سالن…

ادامه مطلب صادقی: به سبک بازی سایپا وفاداریم/از فصل گذشته بهتر نتیجه خواهیم گرفت