روحانی وزارت آموزش و پرورش

روحانی قانون نحوه جذب منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاران، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور قانون «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» را برای…

ادامه مطلب روحانی قانون نحوه جذب منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش را ابلاغ کرد