ابوالفضل ترابی

طرح رتبه‌بندی خانوارها براساس درآمد و هزینه

ابوالفضل ترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: در مجلس طرحی برای رتبه‌بندی خانوارها و تعیین دهک‌های مختلف…

ادامه مطلب طرح رتبه‌بندی خانوارها براساس درآمد و هزینه