اجلاس بین المللی صلح

سومین نشست هم اندیشی اعضای شورای راهبردی و سیاستگذاری اجلاس بین المللی صلح

سومین نشست هم اندیشی اعضای شورای راهبردی و سیاستگذاری اجلاس بین المللی صلح این نشست که در مورخ نهم بهمن ماه سال ۱۳۹۹ با حضور…

ادامه مطلب سومین نشست هم اندیشی اعضای شورای راهبردی و سیاستگذاری اجلاس بین المللی صلح