آغاز طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها

حسین قاسمی دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در گفت‌وگو با خبرنگاران حوزه دولت ، در مورد زمان آغاز  اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها، گفت:…

ادامه مطلب آغاز طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها