ویژه برنامه یلدایی شبکه دو

جزئیات ویژه برنامه یلدایی شبکه دو/ «مجید واشقانی» در قامت مجری

احسان ارغوانی در گفت و گو با خبرنگاران رادیو و تلویزیون  گفت: ویژه برنامه یلدایی شبکه دو سیما در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه…

ادامه مطلب جزئیات ویژه برنامه یلدایی شبکه دو/ «مجید واشقانی» در قامت مجری