یک آهنگ با ۴۰ خواننده

یک آهنگ با ۴۰ خواننده/ «منو بشناس» منتشر شد

به گزارش خبرنگاران موسیقی ، آهنگ «منو بشناس» که حاصل همخوانی ۴۰ خواننده پاپ است، با موضوع صلح و وحدت ملی منتشر شد. شروع این…

ادامه مطلب یک آهنگ با ۴۰ خواننده/ «منو بشناس» منتشر شد