عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاست‌های کلی باید معطوف به امور مهم باشد/ تعداد بالای سیاست‌ها نظارت بر اجرای آن را دشوار می‌کند

به گزارش خبرنگاران تشکل‌های دانشگاهی ، دهمین پیش نشست همایش نظام  مسائل اولویت دار کشور مبتنی بر  سیاستهای کلی نظام با موضوع « نظام مسائل…

ادامه مطلب سیاست‌های کلی باید معطوف به امور مهم باشد/ تعداد بالای سیاست‌ها نظارت بر اجرای آن را دشوار می‌کند