صحبت از استعفای وزیر بهداشت، چیزی فراتر از اخبار جعلی نیست

به گزارش خبرگزاران، علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر خاطرنشان کرد: صحبت از استعفای وزیر بهداشت و…

ادامه مطلب صحبت از استعفای وزیر بهداشت، چیزی فراتر از اخبار جعلی نیست