حسن روحانی

اختیارات فراقانونی روحانی به بهانه تحریم و کرونا

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاران، بسیاری معتقدند بازخوانی رفتار دولت حسن روحانی نشانگر وجود اختیاراتی است که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره‌ای نشده است…

ادامه مطلب اختیارات فراقانونی روحانی به بهانه تحریم و کرونا