برگزاری نشست تخصصی «مناقشات ایران و آمریکا و آینده پیش‌رو»

به گزارش خبرنگاران تشکل های دانشگاهی، نشست تخصصی_تحلیلی «مناقشات ایران و آمریکا و آینده پیش رو»  و  «میزان اهمیت خاورمیانه برای آمریکا با توجه به…

ادامه مطلب برگزاری نشست تخصصی «مناقشات ایران و آمریکا و آینده پیش‌رو»