مدال خلاقیت وایپو به شجریان اهدا شد

به گزارش خبرگزاران، سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) مدال خلاقیت این سازمان را به پاس یک عمر دستاوردهای گرانسنگ استاد محمدرضا شجریان در حوزه موسیقی سنتی و…

ادامه مطلب مدال خلاقیت وایپو به شجریان اهدا شد