میلان

استارت میلان برای شکار یوویچ

به گزارش خبرگزاران، نشریه «توتو اسپورت» تورین خبر داد سران باشگاه میلان تحرکات خود را برای جذب لوکا یوویچ، مهاجم صرب رئال آغاز کرده و…

ادامه مطلب استارت میلان برای شکار یوویچ