انتخابات آمریکا؛ ظهور ذهن‌های استعمارزده و نیلوفریابی در لجن‌زار!

به گزارش حوزه سیاسی خبرگزاران؛ پرویز امینی تحلیلگر مسائل سیاسی طی تحلیلی درباره حوادث انتخاباتی ایالات متحده آمریکا و واکنش فعالان فضای مجازی به این…

ادامه مطلب انتخابات آمریکا؛ ظهور ذهن‌های استعمارزده و نیلوفریابی در لجن‌زار!