استیلی: سازمان لیگ نباید کارت مربیان بدون مدرک را صادر کند/قراردادهای بازیکنان ۳۰۰ برابر شده است!

  به گزارش خبرنگاران ورزشی ، حمید استیلی در خصوص اینکه برخی مربیان بدون مدرک در لیگ برتر مشغول به کار شده اند اظهار داشت:…

ادامه مطلب استیلی: سازمان لیگ نباید کارت مربیان بدون مدرک را صادر کند/قراردادهای بازیکنان ۳۰۰ برابر شده است!