«خورشید» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۱ شد

به گزارش خبرگزاران به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، هیأت معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار، در پی چند جلسه مستمر، فیلم…

ادامه مطلب «خورشید» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۱ شد