وزیر دولت اصلاحات

وزیر دولت اصلاحات: سیاست تعدیل اقتصادی دوران هاشمی مجددا احیا شده/ کارگزاران منهای هاشمی وزن سیاسی ندارد

علی صوفی وزیر دولت اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگاران ، با اشاره به تحرکات انتخاباتی اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اظهار داشت: اصلاح طلبان هنوز…

ادامه مطلب وزیر دولت اصلاحات: سیاست تعدیل اقتصادی دوران هاشمی مجددا احیا شده/ کارگزاران منهای هاشمی وزن سیاسی ندارد