باشگاه نساجی

اطلاعیه باشگاه نساجی بعد از جدایی فاضلی

به گزارش خبرگزاران، روابط عمومی باشگاه نساجی در پیامی نوشت: تلخی نتایج و اوضاع اخیر نباید کاری کند که ما روح ورزش فوتبال که جز…

ادامه مطلب اطلاعیه باشگاه نساجی بعد از جدایی فاضلی