«اطلسی‌های پرپرشده» روایتی از چالش‌های جانبازان/ نگارش نمایشنامه‌ای با موضوع سردار سلیمانی

به گزارش خبرنگاران تئاتر ، این روزها یکی از حوزه هایی که به دلیل شیوع کرونا مادام التعطیلات شده، تئاتر کشور است که به دلیل قرار گرفتن در …

ادامه مطلب «اطلسی‌های پرپرشده» روایتی از چالش‌های جانبازان/ نگارش نمایشنامه‌ای با موضوع سردار سلیمانی