سردار آزمون

اعلام آمادگی آزمون برای جدایی از زنیت

به گزارش خبرگزاران، سایت « Euro-football» روسیه خبر داد سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی و عضو باشگاه زنیت سن پتزبورگ روسیه در تابستان پیش…

ادامه مطلب اعلام آمادگی آزمون برای جدایی از زنیت